วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4     5     6     7     8  

 

 
NEW
เฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี  

  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่นางสาวมนัญญา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ (09/10/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่นางสาวมนัญญา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ (08/10/2564)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (07/10/2564)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด (23/09/2564)
  ร่วมประชุมคณะปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (23/09/2564)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th