วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 
 
 
 

 


 
 

     
 
 
เมนูหลัก
     
โครงการ
       
เว็บไซด์หน่วยงาน สตท.4
        
หน่้วยงานที่้เกี่ยวข้อง
    
นวัตกรรม

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ : บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365
http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th