วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 
 
 

 

 
 

 

    1     2     3     4     5  

 

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (20/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์พร้อมด้วยบุคลากรฯ ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา (19/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์พร้อมด้วยบุคลากรฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ " เปิดจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา บูรณาการเส้นทางเดียวกัน” (19/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (15/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะกรรมการการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย (14/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬิสินธุ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อโสมพะมิตร ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (13/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมจัดนิทรรศการร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (12/07/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรม "ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ทุกท่าน” ได้จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (12/07/2559)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th