วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4     5  

 

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ "จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ 10/2560 (20/07/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ออกกำกับแนะนำการทำบัญชีรับ-จ่าย เงินอุดหนุนของคณะกรรมการระดับชุมชน ตามการปฏิบัติงานโครงการ 9101 (20/07/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมจัดกิจกรรมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ (20/07/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ การ ร่วมประชุมโครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (19/07/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ออกกำกับแนะนำการทำบัญชีรับ-จ่าย เงินอุดหนุนของคณะกรรมการระดับชุมชน ตามการปฏิบัติงานโครงการ 9101 (19/07/2560)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th