วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร


 


 

 

 
 

 

 

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

»»26 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

»»17 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอ ร่องคำ และอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

»»15 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองซองแมวผดุงวิทย์ บ้านหนองซองแมว อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ( 20/01/2557) ….อ่านต่อ

»»24 ธันวาคม 2556 เข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวเขาวง (ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง) ณ สหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวงจำกัด ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

»»24 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2557 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวงรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์( 25/12/2556) ….อ่านต่อ

»» วันที่ 7 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ เขาวงเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ( 11/12/2556) ….อ่านต่อ

»» วันที่ 5 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ( 06/12/2556) ….อ่านต่อ

»»21 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตำบลม่วงนา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์( 23/11/2556) ….อ่านต่อ

»»15 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีว่างพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ( 15/11/2556) ….อ่านต่อ

»» 29 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 1/2557 ณ โรงเรียนโนนหนองอีกุ้ม บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์( 30/10/2556 ) ….อ่านต่อ

»» 17 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม
5 ส สร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปี 2556 ….อ่านต่อ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ค้นหาขั้นสูง
 

 
 


 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th