วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4     5  

 

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (02/12/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬิสินธุ์พิธีไถ่ชิวิตโค-กระบือและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน (01/12/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ (30/11/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรฆ้้องชัย จำกัด (30/11/2559)
  โครงการ “อบรมบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน สู่บัญชีต้นทุนอาชีพและการติดตามการบันทึกบัญชี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์ (29/11/2559)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th