วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4     5     6     7  

 

 
NEW
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ในครัวเรือน” (11/03/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการ งานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (01/03/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (26/02/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2562 (21/02/2562)
  ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference ) เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/02/2562)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th