วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4  

 

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญปราะจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสหัสขันธ์ จำกัด อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ (26/08/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญปราะจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (26/08/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญปราะจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ (26/08/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมประชุมใหญ่ สกก.สมเด็จ จำกัด (25/08/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ สอนแนะต้นทุนอาชีพและการทำบัญชีครัวเรือน ณ บ้านดอนม่วง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (25/08/2559)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th