วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4     5  

 

  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 (30/03/2560)
  ประชุมวางรูปการจัดทำบัญชีและให้คำชี้แนะแนวทางการทำบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองตอกแป้นจำกัด (30/03/2560)
  ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ (29/03/2560)
  ประชุม พบปะเสวนา 5 ประสานสืบสานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง (29/03/2560)
  ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า "ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ " ครั้งที่ 3/2560 (22/03/2560)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th