วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

l

 


 

 

 

 

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

»» 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ข้าว ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านโหมน หมู่ 2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์(14/11/2558)….อ่านต่อ

»» 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ บ้านจุมจัง หมูู่ที่ 9 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (21/10/2558)….อ่านต่อ

»»วันที่ 12- 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์(17/10/2558) ….อ่านต่อ

»» 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุมครองระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (16/10/2558) ….อ่านต่อ

»» 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโนนเมืองวิทยาคาร บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์(10/09/2558) ….อ่านต่อ

»» 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์กาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ตำบลโนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (10/09/2558) ….อ่านต่อ

»» 22 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (23/08/2558) ….อ่านต่อ

»» 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหนองกุงราษฎรวิทยา บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (21/08/2558) ….อ่านต่อ

»» 11 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองแวง บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(11/08/2558) ….อ่านต่อ

»» 10 สิงหาคม 2558 สำนักพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชุมติดตามประเมินผลครูบัญชีโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ (11/08/2558) ….อ่านต่อ

»» 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์(06/08/2558) ….อ่านต่อ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ค้นหาขั้นสูง
 
 
 
 
 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th