วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 
 
 

 

 
 

 

 

    1     2     3     4  

 

  รับมอบนโยบายงานส่งเสริมการเกษตร (23/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Fas) สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร” (22/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬิสินธุ์ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2559 (22/09/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 70,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (15/09/2559)
ข่าวทั้งหมด     

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน

ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th