วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

l

 


 

 

 
 

 

 

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

»»23 เมษาย 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ พร้อมทั้งจัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2558 (30/04/2558) ….อ่านต่อ

»»17 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหนองแซง ตำบลหนองแซง อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ (19/03/2558) ….อ่านต่อ

»»19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์กาเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับประเทศ (23/02/2558) ….อ่านต่อ

»»19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน ณ จินดาสินธวานนท์ ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ (20/02/2557) ….อ่านต่อ

»»22 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ณ โรงแรมริมปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬิสนธุ์ (23/01/2558) ….อ่านต่อ

»»7 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นทื่ทั้ง 7 จังหวัด ครั้งที่ 1 /2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬิสนธุ์ (07/01/2558) ….อ่านต่อ

»»24 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณโรงเรียนหนองแวงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์(25/12/2557) ….อ่านต่อ

»»18 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน ณโรงเรียนหนองบัวโดน หมู่ที่ 1 ตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(21/12/2557) ….อ่านต่อ

»»13 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ประจำปี 2557 ( เกมส์แห่งความสามัคคี ) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (15/12/2557) ….อ่านต่อ

»»5 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (08/12/2557) ….อ่านต่อ

»»1 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชาวนาไทยห้วยโพธิ์ (ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกลางดง หมูที่10 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ (02/12/2557) ….อ่านต่อ

»»21 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ตำบลนาเรียง อ. ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ( 22/10/2557) ….อ่านต่อ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ค้นหาขั้นสูง
 
 
 
 
 


 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th