วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอคำม่วง
9 ต.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์
8 ต.ค. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
3 ต.ค. 2562
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2562
1 ต.ค. 2562
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2562
1 ต.ค. 2562
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2562
26 ก.ย. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย
23 ก.ย. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
23 ก.ย. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
20 ก.ย. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2562
18 ก.ย. 2562
รตส.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานปี 2562 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2563”
18 ก.ย. 2562
ประชุม Web conference ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
17 ก.ย. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝา สะทด จำกัด
16 ก.ย. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรนิคมสหัสขันธุ์ จำกัด
23 ส.ค. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด
23 ส.ค. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2562
22 ส.ค. 2562
ประชุมซักซ้อมการจัดทำงบกระแสเงินสด ให้แก่สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
14 ส.ค. 2562
ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2562
13 ส.ค. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
12 ส.ค. 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ
12 ส.ค. 2562

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th