วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 

 

 

 
 

 

 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอคำม่วง (09/10/2562)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ (08/10/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (03/10/2562)
  พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2562 (01/10/2562)
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2562 (01/10/2562)
  ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2562 (26/09/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย (23/09/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย (23/09/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (20/09/2562)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2562 (18/09/2562)
อ่านทั้งหมด     

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th