วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สตส.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่
24 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์ จำกัด
24 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีธาราจำกัด
23 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่
23 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงเครือ จำกัด
23 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำปี 2565
22 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ โครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาปีแปลงนาสาธิต
22 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์***
18 พ.ย. 2564
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาดงลิง
17 พ.ย. 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
15 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสัก การะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564
14 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์พัฒนาสวนยาง สกย.ห้วยเม็ก หนองกุงศรี จำกัด
12 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19
12 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีธารา จำกัด
11 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564
11 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวและการรายงานข้อมูลแปลงนาสาธิต
10 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 11/2564
10 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
10 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 8/2564
9 พ.ย. 2564
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด
9 พ.ย. 2564

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th