วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว จำกัด
20 มิ.ย. 2563
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ รับฟังการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี”ผ่านระบบ GIN Conference
19 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
18 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด
15 มิ.ย. 2563
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานของโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
14 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด
11 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ Operation Team (OT
10 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2563
10 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด
9 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
9 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด จำกัด
9 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก จำกัด
9 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล GIN conference เรื่อง "การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี"
5 มิ.ย. 2563
ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ Operation Team (OT)
4 มิ.ย. 2563
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 2563
ผู้สอบบัญชีพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก
2 มิ.ย. 2563
ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ Operation Team (OT)
2 มิ.ย. 2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
2 มิ.ย. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
30 พ.ค. 2563
สตส.กาฬสินธุ์ สอบทานหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด
29 พ.ค. 2563

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th