วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชูศวัส อ่ำสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสุพจน์ พุทธิกานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝา สะทด จำกัด เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th