วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ และบุคลากรในสังกัด ของร่วมติดตามการลงพื้นที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่มอบวัคซีนโรคลัมปี-สกินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่อำเภอยางตลาด จากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมและบริจาคถุงยังชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th