วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th