วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th