วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 

 

 

 
 

 
 
โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์   “อยู่ดีมีสุข”  ครั้งที่  5/2552 

 
             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์    “อยู่ดีมีสุข”  ครั้งที่  5/2552  โดยมีนายเดชา  ตันติยวรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ  การนี้ ผู้ว่าฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการคลินิกบัญชี  ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  โดยมีนางสาวนัยนา  โคตรสมบัติ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  5  ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ  ให้การต้อนรับ    โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม  บ้านหลักเหลี่ยม  หมู่ที่ 4   ตำบลหลักเหลี่ยม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันอังคารที่  23  ธันวาคม  2551
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th